top of page

QuickList

אפליקציה מינימליסטית לרשימת משימות ללא הסחות דעת, המעניקה עדיפות לפשטות ולנוחות שימוש, ומאפשרת למשתמשים לנהל ולהשלים את משימותיהם ביעילות ללא עומס של תכונות לא נדרשות.

פשטות ממועכת!

כל המשימות שלך במבט אחד.

1-iPad Pro 3rd generation-screen__1.png

תומך במצב כהה!

מרגיש עייף בלילה, ורוצה משהו מרגיע לעיניים שלך? אין בעיה, אפליקציה זו תומכת במצב כהה.

2-iPad Pro 3rd generation-screen__2.png

תומך בריבוי משימות!

האם עליך להפעיל שני יישומים בו-זמנית? אין בעיה, תצוגת פיצול נתמכת עבור כל התקן התומך בה.

3-iPad Pro 3rd generation-screen__3.png
bottom of page