top of page

המחשבון הפשוט

לפתור מתמטיקה עם תחכום, אלגנטיות וקלות! מחשבון זה משלב את המחשבון הרגיל והגיאומטרי לאחד!

תומך בריבוי משימות!

האם עליך להפעיל שני יישומים בו-זמנית? אין בעיה, תצוגת פיצול נתמכת עבור כל התקן התומך בה.

1-iPad Pro 3rd generation-screen__1.jpg

תומך במצב כהה!

מרגיש עייף בלילה, ורוצה משהו מרגיע לעיניים שלך? אין בעיה, אפליקציה זו תומכת במצב כהה.

1-iPad Pro 3rd generation-screen__1 2.jp

לפתור גיאומטריה בקלות!

לחשב את ההיקף, השטח והנפח של צורות היומיום, ולקבל את התוצאה הרצויה רק כמה לחיצות של כפתור!

1-iPad Pro 3rd generation-screen__1.jpg
bottom of page